ผู้ว่าฯศรีสะเกษ!!ส่งนักรบชุดขาวไปร่วมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ!!ส่งนักรบชุดขาวไปร่วมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานส่งนักรบชุดขาวไปร่วมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลศรีสะเกษ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีส่งนักรบชุดขาวไปร่วมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 5 คน ดังรายนามดังนี้ ร้อยโทนายแพทย์ นฤพล พลังสกล นายแพทย์ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ นางสาวณัฐภามาศ ศรีอาริยภักดี เภสัชกรปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเกสัชกรรม นางสาวกาญจนา โปร่งจิต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย นางสาวบุญญาพร ประมวล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๒ นางสาวสกาวเดือน ดอนเหลือม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม2 นางสาวอรปรีญา แช่วง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง และนางสาววิภาวี เจตินัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ซึ่งทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้มีจิตอาสาที่จะไปดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขนาด 30-50 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอาการปานกลาง ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.