ผบ.มทบ.37 ตรวจเยี่ยมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 “พร้อมรับน้องทหารใหม่” ภายใต้มาตรการ มาตรการพิทักษ์พล DMHTT เคร่งครัดในทุกขั้นตอน ป้องกัน Covid-19

ผบ.มทบ.37 ตรวจเยี่ยมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 “พร้อมรับน้องทหารใหม่” ภายใต้มาตรการ มาตรการพิทักษ์พล DMHTT เคร่งครัดในทุกขั้นตอน ป้องกัน Covid-19

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 เวลา 0930 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 ตรวจเยี่ยม การรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ณ ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
น้องๆ ทหารกองประจำการ ผลัด 1/64 จะเข้ารับการฝึก โดยเป็นการฝึกการปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) โดยมีการดำเนินการ ตามมาตรการพิทักษ์พล DMHTT ของ ศบค. เคร่งครัดในทุกขั้นตอน ดังนี้.-
1. จัดให้มีการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดเตรียมสถานที่และกระบวนการรับตัวทหาร ตั้งแต่การรายงานตัวในพื้นที่จังหวัดอำเภอ
2. การจัดยานพาหนะและการเคลื่อนย้ายทหารเข้าหน่วย การปรับสภาพและคัดกรองเฝ้าระวังควบคุมโรคใน 14 วันแรก
3. กำชับให้ดูทหารใหม่ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง และหากพบการติดเชื้อให้คัดแยกและส่งเข้ารับการรักษาทันที เพื่อมิให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในหน่วยทหาร

กองทัพบก จะให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการให้เป็นไปแบบวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากการบ่มเพาะให้มีวินัยด้านการทหาร โดยมอบให้หน่วยทหารพิจารณาปรับรูปแบบการฝึกและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายในหน่วยทหารในทุกกิจการกิจกรรม รวมถึงการฝึกทหารกองประจำการทุกนาย ให้เกิดทักษะในเรื่องการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

*****************************

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.