สิงห์บุรี​ / พระผู้เมตตา

พระผู้เมตตา
ท่านพระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้เมตตามอบ ข้าวผัดปู ,สาคูเปียกข้าวโพด และน้ำสมุนไพร (น้ำมะนาว) ให้กับโรงพยาบาลท่าช้าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 โดยมี คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าช้าง เป็นผู้รับมอบวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้ท่านได้มอบให้ทุกวัน #โรงพยาบาลท่าช้างขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.