เปิดแล้ว 2 หมู่บ้าน ต.เกาะสะท้อน จ.นราธิวาส หลังสถานการณ์ COVID – 19 ดีขึ้น ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม

เปิดแล้ว 2 หมู่บ้าน ต.เกาะสะท้อน จ.นราธิวาส หลังสถานการณ์ COVID – 19 ดีขึ้น ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม


วันนี้ (30 มิ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในตำบลเกาะสะท้อนมีการเปิดเส้นทางเข้า – ออกหมู่บ้านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้จังหวัดนราธิวาสจึงมีคำสั่งปิดพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนทั้งตำบลมาตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 64 ต่อมาในวันที่ 9 มิ.ย. 64 มีการพิจารณาเปิดหมู่บ้านเกาะสะท้อนบางหมู่บ้าน จากทั้งหมด 9 หมู่บ้าน เปิด 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 7 , 8 และ 9 โดยให้ปิดต่อเนื่อง 14 วัน 3 หมู่บ้าน คือ หมูที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ที่ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น ในวันที่ 22 มิ.ย. 64 เปิดพื้นที่หมู่ที่ 2 และปิด หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต่ออีก 7 วัน และล่าสุดวันนี้ (30 มิ.ย. 64) หลังจากสถานการณ์คลี่คลายคณะกรรมการจังหวัดนราธิวาส (ส่วนหน้า) ได้มีมติให้เปิดหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสะท้อน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ด้าน นางมาซือนะห์ อามีเราะ ผู้อำนวยการ รพ.สต. เกาะสะท้อน กล่าวว่า สถานการณ์โควิด -19 พื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนในภาพรวม มียอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 317 ราย กำลังรักษา 16 ราย กักตัวสังเกตอาการที่ศูนย์ LocalQuarantine 44 ราย HomeQuarantine 2 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต สำหรับหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 พบผู้ป่วยล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคเป็นอย่างดี โดยมี อสม. เข้าไปประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการป้องกันโรค ซึ่งในวันนี้มีการประชุม อสม. ทราบว่าประชาชนในพื้นที่ดีใจมากที่จะได้ใช้ชีวิตตามปกติ ในช่วงที่มีการปิดหมู่บ้านมีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือ จึงขอขอบคุณที่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ส่วนประชาชนรายหนึ่งในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลเกาะสะท้อนซึ่งประกอบอาชีพเปิดร้านขายเครื่องดื่ม กล่าวว่า ในวันนี้มีรถวิ่งบนท้องถนนเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า บรรยากาศคึกคักหลังจากเงียบเหงามานาน ในช่วงที่มีการปิดหมู่บ้านรู้สึกเครียด กดดัน ประกอบกับมีภาระหนี้สิน เนื่องจากยอดขายลดลง ประกอบกับราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังขายในราคาเดิม ในช่วงที่ปิดหมู่บ้านบางคนก็ไม่มีรายได้ แต่วันนี้ขายดีมากหลังจากเปิดหมู่บ้านแล้วก็ยังคงใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาจนเกิดความเคยชินแล้ว

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.