ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสมาขอหนังสือเดินทางออกนอกจากจังหวัดฯ อย่างต่อเนื่อง ที่อำเภอเมืองนราธิวาส ส่วนใหญ่มีจำเป็นต้องไปหาหมอตามนัดที่ต่างจังหวัด ขณะที่อำเภอฯจำกัดผู้ที่มาติดต่อขอหนังสือฯ ไม่เกิน 100 คนต่อวัน

ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสมาขอหนังสือเดินทางออกนอกจากจังหวัดฯ อย่างต่อเนื่อง ที่อำเภอเมืองนราธิวาส ส่วนใหญ่มีจำเป็นต้องไปหาหมอตามนัดที่ต่างจังหวัด ขณะที่อำเภอฯจำกัดผู้ที่มาติดต่อขอหนังสือฯ ไม่เกิน 100 คนต่อวัน

วันนี้ 30 มิ.ย.64 เวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส มีประชาชนเดินทางมาขอหนังสือเดินทางออกนอกจากจังหวัดนราธิวาสเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางอำเภอเมืองนราธิวาส ได้จัดเต็นท์บริการประชาชน เพื่อนั่งรอคิวติดต่อขอรับหนังสือเดินทางออกนอกจากจังหวัดฯ โดยมีการตั้งเก้าอี้เว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ โดยจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ มีธุระจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น เดินทางไปหาหมอตามนัดที่ต่างจังหวัดฯ ไปติดต่อราชการ หรือติดต่อธุระทางการค้าที่จำเป็น โดยทางอำเภอฯมีการจำกัดผู้ที่มาติดต่อขอหนังสือเดินทางออกนอกจากจังหวัดฯ ไม่เกิน 100 คนต่อวัน แบ่งเป็นช่วงเช้า 50 คน ช่วงบ่าย 50 คน

ทางด้านนายบำรุง หมาดล่า ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส บอกว่า การมาขอหนังสือเดินทางออกนอกจากจังหวัดนราธิวาสมีความจำเป็นต้องออกนอกจังหวัดฯ เนื่องจะต้องพาภรรยาไปหาหมอตามนัด ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในเดือนกรกฏาคม 64 นี้

ซึ่งตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงนาม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสำคัญ คือ ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน กทม. ปริมณฑล นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยให้ดำเนินการต่อไปอย่างน้อย 30 วัน เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 รวมทั้งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายของกลุ่มเสี่ยง

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.