ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ซำ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน

ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ซำ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) หมู่ 5 ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีพิธีเปิดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ซำ โดยมีพล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และพันตำรวจเอก เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ นำอาสาสมัครจาก 14 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลซำ หมู่บ้านละ 10 คน ข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 140 คน ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านซำ หมู่ 1 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบำบัดฟื้นฟูของผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดซึ่งบวชเป็นพระภิกษุสามเณรรวม 17 รูป พระภิกษุเก่าอีก 2 รูปที่ประจำอยู่วัดบ้านโพธิ์ หมู่ 2 และสมัครใจเข้ารับการบำบัด โดยให้ย้ายมาประจำอยู่ที่วัดบ้านซำรวมกัน นอกจากนี้ยังมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปสมัครใจเข้ารับการบำบัดอีกจำนวน 9 คน ซึ่งการดำเนินการโครงการจะไปสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการโครงการสำเร็จลุล่วงยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ซำทุก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้แบบยั่งยืน ต่อไป
************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.