บริษัท พัชรี ไข่เป็ด จำกัด นำไข่เป็ดมอบเพื่อปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

บริษัท พัชรี ไข่เป็ด จำกัด นำไข่เป็ดมอบเพื่อปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. บริษัท พัชรี ไข่เป็ด จำกัด นำโดย คุณพัชรี การักษร ประธานบริษัท ได้นำไข่เป็ดจำนวน 12,060 ฟอง มอบให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จำนวน 250 ครัวเรือน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 4 ตำบลโพสังโฆ เพื่อเป็นการปันสุขให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมทั้ง อสม. หมู่ที่ 4 จำนวน 134 คน เพื่อเป็นการปันความสุข และช่วยเหลือผู้ที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.