อบต.บ่อวินออกหยอดทรายอะเบท พ่นหมอกควัน ตามหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่2แห่งเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาด

อบต.บ่อวินออกหยอดทรายอะเบท พ่นหมอกควัน ตามหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่2แห่งเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝน อย่างต่อเนื่อง ที่หมู่บ้านจัดสรร ในพื้นที่หมู่3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน สั่งการให้ นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์และนายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.บ่อวิน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ออกแจกทรายอะเบทและหยอดทรายอะเบทตามแหล่งที่มียุงลายฟักไข่รวมถึงพ่นหมอกควันในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรจำนวน2แห่งซึ่งมีอยู่กว่า 350 หลังคาเรือน โดยทางอสม.หยอดทรายอะเบทตามสถานที่คิดว่าเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และแจกทรายอะเบทให้ประชาชนในหมู่บ้าน และทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯฉีดพ่นหมอกควันตามท่อระบายน้ำ และเดินประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยได้แจกทรายอะเบท เพื่อให้ชุมชนในหมู่บ้านจัดสรรปลอดจากลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.บ่อวินปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก และทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.บ่อวินได้แนะนำให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ปิดปากภาชนะเก็บน้ำด้วยผ้า ตาข่ายไนล่อน อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดปากภาชนะเก็บน้ำนั้นได้อย่างมิดชิด จนยุงไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้

รวมถึงการเก็บทำลายเศษวัสดุ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ และยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้เยอะๆ ก็ทำให้มียุงเยอะ เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น ซึ่งการทำตามคำแนะนำก็จะเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อีกทางหนึ่งเนื่องจากเป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์ของยุงลาย

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.