วินัย/ลำปาง-คุมเข้มมาตรการ งดจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามดื่มภายในร้านอาหาร จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยน พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน “รับคนลำปาง กลับบ้าน”

วินัย/ลำปาง-คุมเข้มมาตรการ งดจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามดื่มภายในร้านอาหาร จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยน พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน “รับคนลำปาง กลับบ้าน”

วันที่ 29 มิ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 28/2564 โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกีทยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และทบทวนมาตรการต่างๆของ จ.ลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้มีมติในที่ประชุมให้ร้านอาหาร งดจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามดื่มภายในร้านเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.เมืองลำปาง ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารจำนวนมาก จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการ และ จ.ลำปางได้รับการร้องเรียนว่าในพื้นที่บางอำเภอยังมีการเปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโดยมีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก มิใช้การจำหน่ายอาหาร ประกอบกับทางจังหวัดพบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง จึงได้มีมติให้งดจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามดื่มภายในร้านเป็นการชั่วคราว

“นอกจากนั้นยังได้มีการเสนอแนวทางการดำเนินงานรับคนลำปางกลับบ้าน (สำหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ) กรณีที่คาดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างรอฟังผลการตรวจ กรณีทราบผลว่าติดเชื้อแล้วต้องการสถานที่รักษาให้โทรประสานผ่านศูนย์ประสานงาน “รับคนลำปาง กลับบ้าน” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง หรือติดต่อเพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อผ่านทาง ศูนย์ประสานงาน “รับคนลำปาง กลับบ้าน” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางเท่านั้น”

ผู้ว่าฯลำปาง กล่าวอีกว่า กรณีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (5 จังหวัด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.ลำปาง ให้ลงละเบียนผ่านปอพ “ลำปางชนะ” ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันทีหรือ อสม.โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค และให้กักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากมีภารกิจจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกครั้ง หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (9 จังหวัด) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (53 จังหวัด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.ลำปาง ให้ลงละเบียนผ่านแอพ”ลำปางชนะ” ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และเฝ้าระวังอาการตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้ไปโรงพยาบาลทันที ทั้งนี้ ให้รอหนังสือของจังหวัดออกประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ลำปาง วันนี้พบป่วยติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ อ.เมืองปาน เดินทางมาจากแคมป์ก่อสร้างฯ ทำให้ขณะนี้ จ.ลำปาง มีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วจำนวน 4 ราย.

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.