ศบค.จังหวัดนราธิวาส และ คกก.โรคติดต่อจังหวัด เห็นชอบเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 พร้อมมีมาตรการเข้มด้านการเดินทาง “ปิดเป็นหลักเปิดโดยมีข้อยกเว้น”

ศบค.จังหวัดนราธิวาส และ คกก.โรคติดต่อจังหวัด เห็นชอบเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 พร้อมมีมาตรการเข้มด้านการเดินทาง “ปิดเป็นหลักเปิดโดยมีข้อยกเว้น”

วันนี้ (29 มิ.ย. 64) ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 31 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID – 19 จังหวัดนราธิวาส ในห้วงวันที่ 1 มี.ค. 64 – 28 มิ.ย. 64 เดือน มี.ค. 64 มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 516 ราย , เดือน พ.ค. 64 จำนวน 481 ราย และเดือน มิ.ย. 64 จำนวน 1,093 ราย
สำหรับสถานการณ์เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรค COVID – 19 ขณะนี้มีเตียงจำนวน 1,179 เตียง ใช้ไป 732 เตียง คงเหลือ 447 เตียง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะต้องมีเตียงรองรับผู้ป่วย จำนวน 1,400 เตียง จึงต้องหาเพิ่มอีก 221 เตียง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการใช้สถานที่หอประชุม 100 ปี ค่าย อส.อ.เมือง เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 เพื่อรองรับผู้ป่วยอีก 150 เตียง
สำหรับผลการดำเนินงานวัคซีน COVID – 19 กำหนดเป้าหมาย 474,147 ราย ได้รับวัคซีนแล้ว 53,902 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.36 ในด้านการพิจารณามาตรการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE จะเลื่อนไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สำหรับการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองทางบก มีมาตรการคัดกรองด่านช่องทางเข้าออกจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำให้ด่านตรวจจุดตรวจมีการตรวจคัดกรองเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้แนวทางปิดเป็นหลักและมีข้อยกเว้นที่ชัดเจน ซึ่งต้องมีการขออนุญาตที่อำเภอ และต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วน
ในด้านการเดินทางโดยรถไฟ ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำ นายอำเภอซึ่งมีสถานีรถไฟย่อยเพิ่มความเข้มงวด โดยเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเน้นกลุ่มแรงงาน ที่ต้องพยายามตรวจคัดกรองให้ได้มากที่สุด สำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน ท่าอากาศยานนราธิวาสยังคงเปิดให้บริการสนามบินตามปกติ และมีการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.