นายอำเภอบางปะกง ร่วมด้วย นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง เปิดโครงการสะอาด สุขใจ ลดรายจ่ายกับหัวใจสีเขียว

นายอำเภอบางปะกง ร่วมด้วย นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง เปิดโครงการสะอาด สุขใจ ลดรายจ่ายกับหัวใจสีเขียว

วันนี้ 29 มิถุนายน 2564
นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกงร่วมด้วยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นประธานเปิดโครงการสะอาด สุขใจ ลดรายจ่ายกับหัวใจสีเขียว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการใช้น้ำยา จุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ล้างจานเเละห้องน้ำเเทนการใช้สารเคมีภายในครัวเรือนโดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลท่าข้าม เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปแจกให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการลดจ่ายอีกทางหนึ่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วน หนึ่งของการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตำบล ท่าข้าม
Cr.#ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ รฟก.

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.