ปทุมธานี เริ่มฉีดวัคซีน“ซิโนฟาร์ม” เข็มแรกให้กับบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นทางการ

ปทุมธานี เริ่มฉีดวัคซีน“ซิโนฟาร์ม” เข็มแรกให้กับบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นทางการ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 มิถุนาcยน 2564 ที่โซน Alive Park Hal (อะไลท์พาร์คฮอลล์) ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนตัวเลือก สำหรับองค์กรนิติบุคคลและหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนค่าวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายก อปท.ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และบุคลากรด้านการศึกษา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้จองวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 500,000 โดส และได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ล๊อตแรก จำนวน 2,800 โดส เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการศึกษา(ครู) จำนวน 1,400 คน และอีกส่วนหนึ่งเป็นของหอการค้าจังหวัดปทุมธานี โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คอยดูความเรียบร้อยและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเป็นผู้ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรครูและประชาชน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 ได้มีประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด–19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข แก่ประชาชน ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นๆกำหนด

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนตัวเลือกจากบริษัทซิโนฟาร์ม เพื่อให้นำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนในจำนวน 2,000 กว่าโดส โดยเป็นในกลุ่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และหอการค้าจังหวัดปทุมธานี

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในฐานะเป็นตัวแทนชาวจังหวัดปทุมธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งก็จะต้องฉีดตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยองค์การบริหารจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้น ด้วยการฉีดพ่นป้องกันการแพร่เชื้อ การตรวจคัดกรองด้วยการเจาะเลือดแรปปิทเทส จนกระทั่งการดำเนินการฉีดวัคซีน จากการที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องมา นอกจากนี้จังหวัดปทุมธานีอยู่ในเขตปริมณฑล มีปริมาณมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเป็นพื้นที่สีแดง วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้น ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีต้องตระหนักว่าถึงจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ก็อย่าการ์ดตก และใสแมสป้องกันตัวเองต่อไป ไวรัสมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอด เราอย่าประมาท

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.