ศรีสะเกษขับเคลื่อนวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย

ศรีสะเกษขับเคลื่อนวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 25664 เวลา 15.00 น ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย การพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 โดยมีนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอห้วยทับทัน นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม และผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน ตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย การพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ต่อไป

นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ มีประชากรในเขตพื้นที่ จำนวน 17 หมู่บ้าน 1.532 ครัวเรือน 7,180 คน มีขนาดพื้นที่ 36.2 ตร.กม. อาชีพหลักของประซากร คือเกษตร-ทำนา (คิดเป็น 91.29%) มีอุบัติเหตุที่เกิดในช่วงเดือน ม.ค.- มิ.ย 2564 จำนวน 52 ครั้ง เป็นรถมอเตอร์ไซค์ 45 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.53 เป็นรถยนต์ 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.46 มีเหตุเสียชีวิต 3 ราย สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุในตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมเช่นถนนโค้ง ต้นไม้ใหญ่บดบังทัศนวิสัย ป้ายเตือนมีน้อย ผู้ขับขี่ยังไม่ชำนาญเส้นทางและปัญหาปากซอยไม่มีอุปกรณ์เตือนภัย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีเป้าหมาย คือ ดื่มแล้วขับ ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ไม่ลดความเร็ว

 

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.