มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง จัด โครงการสังฆเมตตาพัฒนาชุมชนผู้สูงวัย นำอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคออกแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

ลำปาง- มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง จัด โครงการสังฆเมตตาพัฒนาชุมชนผู้สูงวัย นำอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคออกแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ในรูปแบบของรถพุ่มพวง

 

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64 ที่ จ.ลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้า อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสังฆเมตตาพัฒนาชุมชนผู้สูงวัย จัดโดย มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง นำโดย ผศ.พระครูสิริธรรมบัณฑิต ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง นำอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 2 ตำบล ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์ใน จ.ลำปาง เทศบาลตำบล 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาที่ได้นำของมาร่วมบริจาคจำนวนมากจากนั้นทางคณะได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจัดเป็นชุดใส่ถุง มีทั้ง ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสารอาหารแห้ง ขนม นม น้ำดื่ม พืชผัก ผลไม้ต่างๆ ไปกับรถโดยสาร เป็นรูปแบบของรถพุ่มพวง ซึ่งคณะสงฆ์ได้นั่งในรถทยอยแจกจ่ายของให้ชาวบ้าน

ผศ.พระครูสิริธรรมบัณฑิต กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนองพระดำริและน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสมงคลวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 26 มิ.ย.นี้ โดยการใช้บริการรถสี่ล้อ จัดเป็นรถพุ่มพวงบรรทุกอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภคไปแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา และเทศบาลตำบลท่าผา อ.เกาะคา บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,250 ชุด โดยช่วงเช้าได้เคลื่อนขบวนไปแจกจ่ายที่บ้านเหล่าแม่ปูน เขตเทศบาลตำบลเกาะคา และช่วงบ่าย ได้ตั้งขบวนที่วัดท่าช้าง ออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเขตเทศบาลตำบลท่าผา โดยก่อนหน้านี้ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกันมาจำนวนมาก

 

“กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน นำหลักธรรมภาวนา 4 กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา และหลักศีล สมาธิ ปัญญา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย.”พระครูสิริธรรมบัณฑิต กล่าว.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.