แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

ลำปาง-แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน พื้นที่เสี่ยงโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส. ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง บูรณาการกับแขวงทางหลวงที่ 1 และแขวงทางหลวงชนบทลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้างในเขตอำเภอเมืองลำปาง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) จังหวัดลำปาง และ โครงการสร้างบ้านพักแขวงทางหลวงชนบท เพื่อตรวจสอบแรงงานที่มาจากเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)

จากการตรวจสอบพบแรงงานทั้งหมด 65 คน เป็นคนไทย 46 คน ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 19 คน โดยไม่พบแรงงานที่เคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯลำปางได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง และให้รายงานยอดคนงานให้จังหวัดลำปางทราบ และหากพบว่ากิจการมีการรับคนงานเพิ่มเติมต้องตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้เดินทางมาจากพื้นที่ใด หากมาจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัดข้างต้นให้รายงานการรับคนงานเพิ่มให้จังหวัดลำปางทราบอย่างต่อเนื่อง โดยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยพลัน และรายงานผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางทราบ เพื่อเป็นการสกัดกั้น รวมทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.