อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดมาตรการเร่งด่วน เลื่อนเปิดเรียนแบบ On-site ออกไปเปิด 15 ก.ค. สั่งปิดโรงงานผลิตเมนบอร์ดในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 7 วัน และตั้งจุดตรวจคัดกรอง/จุดสกัดแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าจังหวัด เริ่ม 29 มิถุนายนนี้

อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดมาตรการเร่งด่วน เลื่อนเปิดเรียนแบบ On-site ออกไปเปิด 15 ก.ค. สั่งปิดโรงงานผลิตเมนบอร์ดในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 7 วัน และตั้งจุดตรวจคัดกรอง/จุดสกัดแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าจังหวัด เริ่ม 29 มิถุนายนนี้


วันที่ 28 มิถุนายน 64 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จ.อย นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการฯ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 62 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,960 ราย ทั้งนี้ ได้หารือการเตรียมจัดหาสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ซึ่งระหว่างนี้ให้เพิ่มเตียงและศักยภาพของโรงพยาบาลสนาม มทร.ศูนย์หันตรา รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อในอำเภอต่าง ๆ ที่ขณะนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการควบคุมโรคติดต่อ มีมติสั่งปิดโรงงานผลิตเมนบอร์ดในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 7 วัน หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อ 251 ราย จากจำนวนการตรวจ 1,671 ราย เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและกำหนดให้ทางโรงงานเสนอแผนการปรับปรุงและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงงานนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อพิจารณาในการเปิดทำการต่อไป
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาพรวมยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบกับมาตรการต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดได้ออกคำสั่งไปแล้ว โดยเฉพาะการจะเปิดภาคการศึกษาของนักเรียนแบบ ON-SITE ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่สาเหตุมาจากการติดเชื้อภายในครอบครัวและในสถานที่ทำงาน จึงมีมติให้ชะลอการเปิดเรียนเฉพาะแบบ On-site ไปเปิดวันที่ 15 ก.ค.นี้ สำหรับผู้เดินทางจากกลุ่มแคมป์ก่อสร้างตามข้อกำหนดและคำสั่งของ ศบค. ล่าสุด ให้นายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการโดยเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยให้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดแรงงานต่างด้าวและคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ทางจังหวัดยังคงมาตรการตรวจเชิงรุกตามโรงงานต่าง ๆ และวางแนวทางจะขยายการสุ่มตรวจเชิงรุกให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโดยเร็ว จะควบคุมจำกัดวงได้เร็ว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือชาวอยุธยา “การ์ดไม่ตก” ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นด้วย

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.