อีกครั้ง!!!….”สุขสมรวย” อุดหนุนพืชผลเกษตรกร เพิ่มอีก 35 ตัน ช่วยชาวบ้านสู้วิกฤตโควิด รวมแล้วกว่า 65 ตัน

อีกครั้ง!!!….”สุขสมรวย” อุดหนุนพืชผลเกษตรกร เพิ่มอีก 35 ตัน ช่วยชาวบ้านสู้วิกฤตโควิด รวมแล้วกว่า 65 ตัน

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. คุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือ “เจ๊รวย” พร้อมด้วยกลุ่มภูมิใจไทอำนาจ ลุยช่วยเกษตรกรอีสาน และชาวอำนาจเจริญ ด้วยการรับซื้อผลไม้ (มันสำเภา) จำนวน 35 ตัน ของเกษตรกรมาแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนหลายครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง 7 อำเภอ

โดยก่อนหน้านี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ช่วยอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรอาทิ ขนุน มันสำเภามาแล้ว 30 ตัน รวมแล้วกว่า 65 ตัน

ทั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ และยังช่วยเหลือชาวบ้านได้อีกด้วย
//ภาพ/ข่าว//บัณฑิต/สนุกพันธุ์///อำนาจเจริญ/รายงาน//0644560091

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.