ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิต- 19 ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย

ลำปาง-ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิต- 19 ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย รักษาตัวอยู่ที่ รพ.เวชชารักษ์ อ.เกาะคาและ รพ.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

 

วันที่ 28 มิ.ย. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด- 19 จังหวัดลำปาง

 

นายณรงค์ศักดิ์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ จ.ลำปางไม่มีรายงานผู้ป่วยติดต่อกัน 30 วัน อย่างไรก็ตามได้มีการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้า-ออก จ.ลำปาง ซึ่งมีโอกาสที่จะติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่น ทำให้ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง และ รพ.เวชชารักษ์ อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยผู้ป่วยรายที่ 1 เพศชาย อายุ 24 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.ลำปางได้เดินทางไปกรุงเทพฯและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ยฝ 2564 เพื่อไปศึกษาดูงานธุรกิจขายเนื้อวัวที่ร้าน Sun Beef จ.นนทบุรี พร้อมกับ ผู้ป่วยรายที่ 2 เพศชาย อายุ 26 ปี ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.นนทบุรี และเดินทางกลับมาที่ จ.ลำปางพร้อมกัน ในวันที่ 22 มิ.ย. 2564 จนกระทั่ง วันที่ 25 มิ.ย. 2564 ทั้ง 2 รายทราบว่าเจ้าของร้าน Sun Beef ติดเชื้อโควิด-19 จึงได้เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่ รพ.ลำปาง ในวันที่ 26 มิ.ย. 2564 และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อในวันที่ 27 มิ.ย.2564 ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ลำปาง ผู้ป่วยรายที่ 3 เพศหญิง อายุ 52 ปี ภูมิสำเนา จ.เชียงราย ทำงานในแคมป์คนงานก่อสร้างในกรุงเทพฯกับสามีชาวลำปาง ผู้ป่วยมีแผนเดินทางกลับ จ.ลำปางพร้อมสามี ในวันที่ 27 มิ.ย.2564 ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.เกษมราษฎร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2564 ยังไม่ทราบผลการตรวจ ระหว่างการเดินทาง รพ.แจ้งผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิต-19 เมื่อเดินทางถึง จ.ลำปางจึงไปเข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์ อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ผู้ว่าฯลำปาง กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ทีมสอบสวนโรค รพ.ลำปางได้ทำการติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยแล้ว ซึ่งทั้งหมดได้กักแยกตัวเองที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งผู้ป่วยใหม่ทั้ง 3 รายเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงทั้งสิ้น จ.ลำปางจึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการโดยลงทะเบียนเข้าพื้นที่ จ.ลำปาง โดยสแกน OR code “ลำปางขนะ”ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้า ควบคุมโรคในพื้นที่ กรณีมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน กรณีที่ท่านทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางเข้ามายัง จ.ลำปาง ขอให้ติดต่อ รพ.ใกล้บ้านเพื่อเข้ารับการรักษาทันทีหรือ แจ้งผ่านสายด่วนโควิด-19 จังหวัตลำปาง โทร 093-1408023

 

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการเดินทางเข้าไปในสถานที่เสี่ยงมีความแออัดและไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ สถานบันเทิง บ่อนการพนัน มีความแออัดและไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ สถานบันเทิง บ่อนการพนัน จึงขอความร่วมมือให้ชาวลำปางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด คือ

D : Social Distancing เว้นระยะห่างไม่ไปในที่แออัด

M : Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ตลอดเวลา

H : Hand Washing การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอส์ และ

T : Tracking เช็คอินทุกสถานที่ ที่เข้าไปด้วยการสแกนแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ.”

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.