พังงา-ด่วนผู้ว่าสั่งทุกอำเภอคุมเข้มรับมือแรงงานกลับมาจากพื้นที่10จังหวัดเสี่ยง ด้านคลัสเตอร์แพปลาคุระบุรีพบอีก12รายลามติดเด็กถึง11ราย

พังงา-ด่วนผู้ว่าสั่งทุกอำเภอคุมเข้มรับมือแรงงานกลับมาจากพื้นที่10จังหวัดเสี่ยง ด้านคลัสเตอร์แพปลาคุระบุรีพบอีก12รายลามติดเด็กถึง11ราย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน 2564 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในเวลา09.00 น.วันนี้ จังหวัดพังงาพบผู้ป่วยรายใหม่12รายอยู่ในคลัสเตอร์แพปลาคุระบุรี ซึ่งพบผู้ป่วยเป็นเด็กถึง11ราย เป็นลูกหลานของแรงงานเมียนมาในกิจการประมง ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 335 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบติดตามกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 10จังหวัดอย่างเข้มงวด พร้อมสั่งตั้งด่านตรวจเพิ่มเติมรวมถึงจัดตั้งชุดเฉพาะกิจออกคุมเข้มในพื้นที่ชุมชนประมงบ้านหินลาด อ.คุระบุรี บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า และบ้านทับละมุ อ.ท้ายเหมือง และสั่งตรวจสอบจำนวนของไต๋เรือและลูกเรือเกือบ200ลำที่เดินทางเข้าออกแพปลาบ้านหินลาด อ.คุระบุรี

ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในชุมชนแพปลาบ้านหินลาด อ.คุระบุรีและชุมชนบ้านน้ำเค็มอ.ตะกั่วป่า ซึ่งยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในชุมชนแพปลาบ้านหินลาด อ.คุระบุรี ขณะที่สถานการณ์ของเตียงรองรับผู้ป่วยนั้นยังสามารถรับผู้ป่วยได้ทั้งในโรงพยาบาลปกติและโรงพยาบาลสนาม

อโนทัย งานดี/พังงา/

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.