ลำปาง- ลำปาง พบติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ขณะที่ ผู้ว่าฯลำปางสั่งชับการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด-19 โดยเข้มงวดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มแรงงานก่อสร้าง

ลำปาง- ลำปาง พบติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ขณะที่ ผู้ว่าฯลำปางสั่งชับการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด-19 โดยเข้มงวดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มแรงงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ลำปาง ออกหนังสือด่วนที่สุดที่ ลป 0017.2/15732 ลงนามโดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เรื่อง กำชับการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่โดยเฉพาะ ในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีคำสั่งหยุดงานก่อสร้าง และห้ามเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน นั้น

จังหวัดลำปางพิจารณาแล้ว จากมาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น คาดว่าอาจมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง จึงขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดำเนินการ ดังนี้
1. ยกระดับมาตรการติดตามบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดลำปาง โดยให้รายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำซุมซน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ หรือ อสม.หรือแจ้งผ่านสายด่วน
โควิด- 19 โทร.093-1408023 โดยไม่ปกปิตข้อมูลไทม์ไลนในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค พร้อมทั้งลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีคำสั่งให้กักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากมีภารกิจจำเป็นต้องออกจากบ้าน ที่พักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกครั้ง
2. จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ที่ได้เปิดใช้งานไว้ในช่วงการระบาดของโควิด – 19 ในระยะที่หนึ่ง เผื่อไว้กรณีฉุกเฉิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา จ.ลำปาง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่มากว่า 30 วัน โดยผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 261 ราย เสียชีวิต 2ราย และ จ.ลำปาง กำลังประกาศผ่อนคลายสถานการณ์การโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการ้านค้า ร้านอาหร และชาวลำปางได้ใช้ชีวิตตามปกติสุขอีกครั้ง แต่แล้วก็ฝันสลาย จนกระทั่งล่าสุดช่วงบ่ายในวันนี้ สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รับรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย ในเขต อ.เมืองลำปาง เป็นชายมุสลิม 2 พี่น้องชาว จ.ลำปาง ตามไทม์ไลน์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2564 เดินพากันทางไปดูงานที่โรงงานอาหารแปรรูปเนื้อวัวที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่เสี่ยงสีแดง วันที่ 25 มิ.ย.2564 เดินทางกลับมาที่ จ.ลำปาง และทราบว่าเจ้าของร้านและครอบครัวที่ไปดูงานติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 27 มิ.ย. 2564 จึงพากันเดินทางมาตรวจที่ รพ. พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทีมสอบสวนโรค รพ.ลำปาง กำลังลงพื้นที่สอบสวนโรค และไทม์ไลน์อย่างละเอียดจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง.

วินัย/ลำปาง รายงาน.

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.