อยุธยา – พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหาร แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา – พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหาร แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๙ น. ณ ห้องประชุมอู่ทองชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ
ผู้อัญเชิญอาหารพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จำนวน ๒๐๐ ชุด

นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับมอบอาหารพระราชทาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออัญเชิญพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช
ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาล อภิบาลและประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณ ขจรขจาย แผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Cr. ภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.