ปราจีนบุรี เจ้าอาวาสแจงเงินกฐิน 2ล้านไม่ลงตัวชาวบ้านให้ลาออก

ปราจีนบุรี เจ้าอาวาสแจงเงินกฐิน 2ล้านไม่ลงตัวชาวบ้านให้ลาออก

จากกรณีที่คณะกรรมการวัดลาดไพรจิตร
ม.13 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี ขอให้ตรวจสอบเงินทอดกฐินของวัดลาดไพรจิตรตั้งแต่ปีพ.ศ.2557-2563 ยอดเงิน2,505,000บาท เจ้าอาวาสไม่มีรายรับรายจ่ายของเงินทอดกฐินในแต่ละปีเหรัญญิกและคณะกรรมการวัดที่ถือสมุดเงินฝากไม่รู้ยอดเงินบัญชี แต่มีการไปเปิดบัญชีใหม่และมียอดเงินเฉพาะปี 2563จำนวน 60,000 บาท เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรีสั่งการให้เลขาเจ้าคณะอำเภอร่วมกับเจ้าคณะตำบลลาดตะเคียนเขต1เขต2ร่วมสอบสวนในเบื้องต้นวันที่13 มิย.64 โดยมีข้อสรุปว่าให้ทางเจ้าอาวาสหาหลักฐานรายรับรายจ่ายมาชี้แจงให้ทราบเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเงินทอดกฐินของวัดไม่ได้นำไปใช้จ่ายอย่างอื่นในวันที่ 27 มิย.64วันนี้คณะสงฆ์มอบหมายให้เจ้าอธิการวินัย ปิยะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหนองนมหนู เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียนเขต 1 พร้อมคณะสงฆ์ร่วมการสอบสวน พระครูประสิทธิ์ เขมากร เจ้าอาวาสวัดลาดไพรจิตร นำเอกสารรายรับรายจ่ายเงินทอดกฐินแต่ละปีและให้สัมภาษณ์ว่าสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายวัดลาดไพรจิตรตั้งแต่ปีพศ 2561 ถึงพศ. 2563
ปีพศ.2557เงินทอดกฐิน 576,000บาท ค่าบูรณะเมรุซ่อมแซมทาสีค่าแรงช่าง
250,000 บาท ตู้บริจาค5,780บาท ค่าไฟรวม 12 เดือน 56,000 บาท รวมรับ 581,780บาทรวมจ่าย 306,000 บาท
เงินทอดกฐินประจำปี 2558370,000 ค่าช่างรับเหมาทำฝ้าเพดานพร้อมทาสีฝ้าศาลา150,000บาทตู้บริจาค6,310บาท
ท่าอิฐศิลาแลง6,000ก้อนก้อนละ35+ค่าขนส่ง(4,000*4)จำนวนเงิน 226,000บาท ค่าไฟ12เดือน78,000บาท รวมรับ376,310บาท รวม จ่าย454,000บาท
ปีพ.ศ2559 เงินทอดกฐิน444,000บาท ค่าช่างบูรณะทาสีโบสถ์(รับเหมาเฉพาะค่าแรง)250,000บาทตู้บริจาค5,470บาท ค่าติดลูกกรงศิลาแลงก้อนละ180 บาทจำนวน750ก้อน รวมเงิน135,000บาท ค่าอิฐทับหลังศิลาแลงก้อนละ150 บาทจำนวน462ก้อน จำนวนเงิน64,000บาท
ค่าไฟรวม12เดือน จำนวนเงิน92,760บาท รวมรับ445,470บาท รวมจ่าย541,760บาทเงินทอดกฐินประจำปี 2560450,000บาท ค่าอิฐศิลาแลง 6,000ก้อน ก้อนละ35บาท+ค่าขนส่ง(4,000*4)รวม226,000บาท ตู้บริจาค5,520บาท ค่าเหล็กเส้นปล้องอ้อย4หุน เส้นละ 255*500บาทรวม
127,500บาท เหล็ก 2 หุนเส้นละ80บาท*200เส้นรวม16,000บาทค่าไฟรวม 12เดือน93,420บาท รวมรับ 455,520รวมจ่าย462,920บาท ทอดกฐินประจำปี 2561ยอดเงิน 360,000 บาทค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง หินปูน (หินคิวละ650*20บาท)ปูนลูกละ110 บาท*200บาท +ลวด สายสายยาง ตะปู และอุปกรณ์อื่นๆ94,950 บาท ตู้บริจาค5,780บาท ค่าแรงช่างรับเหมาทำกำแพง350,000บาท ค่ารวม12เดือน73,264 บาท รวมรับ365,780บาท รวมจ่าย518,214บาท
เงินทอดกฐินประจำปี 2562
226,000บาท ค่าไฟรวม
12เดือน58,340บาท
ตู้บริจาค6,100บาท รวมรับ
232,100บาท รวมจ่าย
58,340บาท รวมจ่ายทั้งสิ้น
58,340บาททางเจ้าคณะตำบลได้ชี้แจงให้กับญาติโยมฟังถึงที่มาที่ไปทางคณะกรรมการวัดโดยนายใส บุญแก้ว เหรัญญิก ถามว่าที่ทางเจ้าอาวาสชี้แจงมาพอเข้าใจได้แต่อยากขอดูบิลรายจ่ายมีหรือไม่เจ้าอาวาสบอกว่าบิลไม่มีเนื่องจากว่านานแล้วหาไม่เจอบอกว่ายอดเงินทั้งหมดที่ชี้แจงมาก็มีเพียงเท่านี้ไม่ได้นำไปใช้จ่ายอย่างอื่นแต่อย่างใดคณะกรรมการวัดและชาวบ้านไม่เห็นด้วยขาวบ้านอีกกลุ่มบอกเจ้าอาวาสชี้แจงครบถ้วนแล้วขอให้ยุติแต่เพียงเท่านี้ทางคณะกรรมการวัดไม่ยอมขอให้ทางคณะสงฆ์ช่วยตัดสินอย่างเป็นธรรมว่าสมควรหรือไม่หากมีบิลก็ไม่ติดใจแต่ไม่มีบิลมาชี้แจงทำให้เป็นที่กังขาแก่ญาติโยมส่วนใหญ่ ทางคณะสงฆ์จึงให้เจ้าอาวาสนำสมุดเงินฝากใหม่ยืนยันว่าเงินเหลือหรือไม่อย่างไรและให้ตัดสินใจว่าสมควรจะลาออกจากวัดหรือไม่เพื่อยุติเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าอาวาสกล่าวว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ญาติโยมสบายใจจึงขอลาออกจากเจ้าอาวาสทันทีในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนัก
พทุธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีร่วมรับฟังด้วย…

ภาพ/ข่าว ลักขณา สีนายกอง

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.