ราชบุรี 01 ส่ง – มิติใหม่ของการปิดงาน ประธานกล่าวปิดงานผ่านappแทนการมาร่วมงาน

ราชบุรี 01 ส่ง – มิติใหม่ของการปิดงาน ประธานกล่าวปิดงานผ่านappแทนการมาร่วมงาน

มิติใหม่ของการปิดงาน!! ประธาน กล่าวปิดงานผ่าน app ประชุมชื่อดัง แทนการเดินทางมาร่วมงาน โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรสตรี ที่จังหวัดราชบุรี ที่จัดโดยสโมสรซอนต้า ราชบุรี ภายในวัดนาหนอง อ.เมืองราชบุรี ตามมาตรการ New Normal เพื่อลดผู้ร่วมงานและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19
.
(27 มิ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สโมสร ซอนต้า ประเทศไทย ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสโมสรซอลต้าราชบุรี ได้จัดกิจกรรมปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรี เพื่อความมั่นคงของอาหาร ช่วงการระบาดไวรัสโควิด –19 เพื่อพัฒนาและมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีในจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการดำเนินงาน จากประเทศญี่ปุ่น โดย มร.ฟูมิฮิโกะ โกโตะ ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการประเทศญี่ปุ่น ประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) ณ สถานทูตญี่ปุ่น ประเทศไทย
.
โดยวันนี้ได้มีการจัดพิธีปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้มีการเชิญ นางสุกันยา ทองธำรง ประธานโครงการ U N D P โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย เป็นประธานปิดโครงการผ่านระบบ app ประชุม Zoom จากที่ กรุงเทพมหานคร แบบ New Normal แทนการเดินทางมาร่วมงาน ในสถานที่จัดงาน ซึ่งมี นางวีณา ศรีสรรพางค์ นายกสโมสรซอนต้า ราชบุรี กล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการ จากนั้น ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง มีพระครูวินัยธร อำนาจ อนุภัทโธ เจ้าอาวาสวัดนาหนอง นางพนิดา ปทุมะรักษ์ ที่ปรึกษา อดีตผู้อำนวยการซอนต้าสากลภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) อดีตนายกสโมสรซอนต้าราชบุรี พร้อมด้วยเหล่าซอนเชี่ยล สมาชิกสโมสรซอนต้าราชบุรี สมาชิกซอนต้า กรุงเทพฯ นาง ยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางสาว สุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี กลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกรสตรี ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ตำบลน้ำพุ และกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี ร่วมพิธีปิดโครงการจำนวน 90 คน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการคำสั่งประกาศของจังหวัดราชบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 100 คน
.
พร้อมกันนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่มเกษตรกรสตรี ที่ผ่านการอบรม ในพื้นที่เป้าหมาย 3 ตำบล 2 อำเภอ คือ กลุ่มเกษตรกรสตรี ตำบลดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี มีสมาชิก 37 คน ได้รับสนับสนุนโรงเห็ด 2 โรง กลุ่มเกษตรสตรีตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี มีสมาชิก จำนวน 28 คน ได้รับการสนับสนุนเตาเคี่ยวน้ำตาลอ้อย และเครื่องซีลผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเกษตรกรสตรีตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง มีสมาชิก จำนวน 45 คน ได้รับการสนับสนุนเครื่องกวนผลไม้ และเครื่องอบไอร้อน โดยสโมสรซอนต้าราชบุรี ได้นำวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพ จนสมาชิกได้รับความรู้ สามารถทดลองทำ จนได้ผลผลิตงอกงาม และมีอาชีพ ติดตัว นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมเรื่อง วินัยการออม การตลาดออนไลน์ การแปรรูปอาหาร Packing และ OTOP เพื่อพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่งออกจำหน่ายในช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งมอบกล่องยังชีพ ให้กับกลุ่มเกษตรกรสตรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญ กำลังใจในการดำเนินชีวิต
.
คุณวีณา ศรีสรรพางค์ นายกสโมสรซอนต้า ราชบุรี กล่าว่า ตามที่ ซอนต้า ประเทศไทย ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี พัฒนาและมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรีครั้งแรก ในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรสตรี เพื่อความมั่นคงของอาหาร ช่วงการระบาดไวรัสโควิด –19 ตามแผนงานโครงการ 15 กิจกรรม 6 เดือน ที่มีกำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการดำเนินงาน จากประเทศญี่ปุ่น โดย มร.ฟูมิฮิโกะ โกโตะ ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการประเทศญี่ปุ่น ประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) ณ สถานทูตญี่ปุ่น ประเทศไทย รวมทั้ง เป็นไปตามพันธะกิจของซอนต้าสากล 101 ปี การสนับสนุนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
.
คุณวีณา กล่าวอีกว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ที่ส่งเสริมให้ประธานสตรีทุกตำบล ส่งภาพถ่ายปลูกผัก ไว้กินเอง ในช่วงโควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร จึงได้นำเสนอโครงการดังกล่าว ให้ทางผู้อำนวยการซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) ทราบ จนสหประชาชาติประเทศไทย เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี จึงได้รับอนุมัติงบประมาณ ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินงานตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) โดยได้มีการแจกเมล็ดพันธุ์พืช ให้กับกลุ่มเกษตรกรสตรี นำไปปลูก เพื่อเป็นแหล่งอาหารกับครัวเรือนด้วย

ตาเป้ จ.ราชบุรี

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.