ทหารพรานจัดโครงการ Army Deliveryช่วยเหลือราษฎร

ทหารพรานจัดโครงการ Army Deliveryช่วยเหลือราษฎร

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019(COVID – 2019) เกิดการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ ฝกร.ฯ ,นายสิบพยาบาลและ กำลังพลจิตอาสา ของหน่วยนำผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ ฟักทอง,มะเขือเปราะ,ผักกาด,ผักบุ้ง,พริกชี้ฟ้า และผลไม้จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ออกช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ออกบริการตามโครงการ Army Delivery โดยใช้ รถจักรยานยนต์ประเภทวิบากออกปฏิบัติงานได้แก่บ้านห้วยหลวง ม.6 และ บ้านท่าข้าม (หย่อมบ้านดอยคำ)ม.1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งบางหย่อมบ้านรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวัน จำเป็นต้องใช้ จยย.วิบากในการบรรทุกผลผลิตการเกษตรเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีกิจกรรมดังนี้

– จัดกำลังพลจิตอาสาฯ นำผลผลิตการเกษตร เข้าไปช่วยเหลือในการประกอบอาหาร เพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือนให้กับราษฎร จำนวน 24 ครัวเรือน

– จัดนายสิบพยาบาล ออกบริการรักษาโรคเบื้องต้นให้กับราษฎร จำนวน 18 ราย, แจกจ่ายเจลล้างมือ,หน้ากากอนามัย พร้อมกับให้คำแนะนำในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19, ปชส.เชิญชวนให้ราษฎรให้ไปลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 และการป้องกันโรคมาลาเรีย,โรคไข้เลือดออก,และโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แก่โค,กระบือ, และเนื้อหมู เป็นต้น ตลอดจนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมกับมอบสิ่งของ/และจ่ายยารักษาโรค จำนวน 3 ราย สร้างความปลาบปลื้มดีใจให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ที่มีหน่วยทหารพรานเข้ามาเยี่ยมเยียน ถึงแม้ฝนจะตกลงมาอย่างหนัก เส้นทางเข้าไปหย่อมบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากยังอุตส่าห์นำผลผลิตการเกษตร และยารักษาโรคเข้ามาช่วยเหลือ จึงขอขอบคุณหน่วยทหาร และกองทัพบกที่มีความห่วงใย ต่อราษฎรที่ยากจน

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.