อยุธยา – ผู้ว่ากรุงเก่า ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มแรก ของกลุ่มสมาชิก YEC อยุธยา ที่ยื่นจัดซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจไทย

อยุธยา – ผู้ว่ากรุงเก่า ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มแรก ของกลุ่มสมาชิก YEC อยุธยา ที่ยื่นจัดซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจไทย

วันที่ 26 มิถุนายน ที่โรงพยาบาลราชธานี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมสังเกตการณ์การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มแรก ที่ได้ยื่นจัดซื้อกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และจัดสรรให้กับกลุ่ม YEC พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000 โด๊ส ในเฟสแรก โดย นายธัชช์ธิราช หงษ์อุปถัมค์ชัย ประธานกลุ่ม YEC พระนครศรีอยุธยา พร้อมสมาชิก มาร่วมสังเกตการณ์และนำสมาชิกร่วมรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ โดยมี นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานี และทีมแพทย์โรงพยาบาลราชธานีให้การต้อนรับ
นายธัชช์ธิราช หงษ์อุปถัมค์ชัย ประธานกลุ่ม YEC พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า หลังจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้จองวัคซีนชิโนฟาร์ม ทางกลุ่ม YEC พระนครศรีอยุธยา จึงได้ยื่นจัดซื้อ จำนวน 2,000 โด๊ส มาฉีดให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้ประกอบกิจการได้อย่างมีความมั่นใจทั้งผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการ ร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล

Cr. ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.