ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ (10 Agenda Sisaket) อีกทั้ง ได้ถ่ายทอดสดไปยังที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัยการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

หลังจากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมตามยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวน และยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายา ภ.3 ร่วมกับ พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสแก่ทางราชการ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากจังหวัดศรีสะเกษต่อไป บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

 

 

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.