นครนายก – วัดอุดมธานี ตั้งโรงทานสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

นครนายก – วัดอุดมธานี ตั้งโรงทานสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตั้งโรงทานสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งโรงทานเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด -19

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก และคณะครูโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี ได้ร่วมจัดตั้งโรงทานทำอาหารข้าวกล่องจำนวน 600 กล่องเพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ,พระสงฆ์ป่วยอาพาธ , ผู้ป่วยติดเตียง , ผู้สูงวัย , และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด – 19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 ร่วมกับหลายหน่วยงาน ได้จัดตั้งโรงทานที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นการสงเคราะห์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 และเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและอดทนในสถานการณ์ โควิด – 19 ระบาด

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.