สุโขทัย-นายอำเภอนำชาวศรีสัชนาลัย ปฎิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

สุโขทัย-นายอำเภอนำชาวศรีสัชนาลัย ปฎิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

 

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่25มิ.ย. ที่ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม”วันรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2564″ พร้อมนำกลุ่มพลังมวลชน ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา แต่ละโรงเรียน ในเขตศรีสัชนาลัย ร่วมประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฎิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการ”ศรีสัชนาลัย เมืองคนดี TO BE NUMBER ONE”

  ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ(UN)ได้กำหนดให้ในวันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อนำไปสู่จุดหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยส่วนราชการทุกภาคส่วนเซ็นต์MOUในโครงการป้องกันปราบปรามป้องกันยาเสพติดร่วมกันพร้อมมอบใบประกาศให้กับโรงเรียนที่ได้รางวัลของโครงการTO BE NUMBER ONE อีกด้วย

นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวว่า โครงการ”ศรีสัชนาลัย เมืองคนดี TO BE NUMBER ONE” เป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไป

 

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.