ลำปาง รายงานไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่ในพื้นที่รวม 30 วัน

ลำปาง- จ.ลำปาง รายงานไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่ในพื้นที่รวม 30 วัน สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนรักษามาตรการต่างๆอย่างเคร่งคัด

 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า รายงานสถานการณ์โควิด – 19 ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 26 มิ.ย.25 64 พบว่า จ.ลำปางไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มเป็นระยะเวลากว่า 30 วันแล้ว ส่งผลให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้มากขึ้น ควบคู่กับการใช้มาตรการควบคุมโรคที่มุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะมาตรการการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปางที่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการที่ จ.ลำปางกำหนด ได้แก่

1.ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ จ.ลำปาง โดยสแกน QR code “ลำปางชนะ” 2.รายงานตัวต่อ อสม. ผู้นำชุมชน รพ.สต.ในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อประเมินความเสี่ยง โดยหากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มหรือสีแดง ต้องกักตัวเอง (Home Quaratine) อย่างเคร่งครัด 14 วัน ยกเว้น มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือมีหลักฐานการฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือ AstraZeneca อย่างน้อย 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ และหากเดินทางมาจากพื้นที่สีส้มหรือสีเหลือง ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านทันที

 

สำหรับในส่วนของการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนภาพรวม จ.ลำปางมีการให้บริการฉีดวัคซีนCOVID-19 ทั้ง AstraZeneca และ Sinovac ตั้งแต่เดือน เม.ย. – 26 มิ.ย.2564 รวมทั้งสิ้น 41,343 เข็ม พบอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.16 ซึ่งทุกรายหายเป็นปกติได้เองภายใน 1-2 วัน และหากประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง สามารถรายงานตัวได้ที่ อสม. ผู้นำชุมชนหรือโทร.082-9908485 ในเวลา 08.30 -16.30 น.หรือไปรายงานตัว ณ สถานที่ที่กำหนด คือ เทศบาลนครลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง รพ.ลำปาง ที่คลินิกคัดกรองโควิด-19 ศูนย์บริการสาธารณสุขหัวเวียง อาคารหน้า รพ.ลำปางและศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านดงม่อนกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง.

 

วินัย บุญมีพิสุทธิ์ /ลำปาง ..รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.