ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่าและปฎิบัติการไฟป่าประชุมตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม

ข่าวแพร่

ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่าและปฎิบัติการไฟป่าประชุมตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยหลวง ลงพื้นที่ปลูกแปลงปลูกพื้นที่ หมู่6

 

วันที่23 มิถุนายน พศ.2564 เวลา 10.00น. นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า เป็นประธานการประชุมตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยหลวง ณ.ศูนย์ขับเคลื่อน และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่(เรดต์พลัส์) สำนักงานตั้งอยู่ หมู่ทึ่5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติแม่ยม นำโดยนายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม นายไพชยนต์ ยี่ดวง หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาต้นน้ำแม่สอง นายรังสรรค์ อินต๊ะพันธ์ หัวหน้าหน่วยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยหลวง นายวินัยสาใจ หัวหน้าหน่วยพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านแม่พร้าว นายศุภชัย ใจกลม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติแม่ยม ได้เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระ และได้ลงพื้นที่ปลูกป่าเพื่อป้องกันไฟป่าของนางแสงทอง คำปิง เกษตรกร บ้านดอนแก้ว หมู่ที่6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 7 ไร่ ชนิดของไม้ คือต้นสักทอง ทั้งนี้ทางผู้อำนวยส่วนควบคุมและปฎิบัติไฟป่าได้เสนอแนวทางขอให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการการป้องกันไฟป่าอีกในช่องทางหนึ่งที่เกษตรกรไม่ต้องเผาไร่เผาสวนและป้องกันแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอและสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่าอนุรักษ์อีกช่องทางหนึ่ง ในส่วนแปลงปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสะเอียบที่ปลูกไปก่อนหน้านี้แล้วคือแปลงปลูกของนายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ปลูกต้นกระถินเพื่ออุตสาหกรรมทำฟืน จำนวน 6ไร่ แปลงปลูกของนายนิรัน โชคอำนวยพร ปลูกต้นกระถินเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 4 ไร่ ที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมได้จับพิกัดแปลงปลูกไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนแนวทางอุทยานแห่งชาติแม่ยมก็ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเอียบได้ปลูกป่า เพื่อป้องกันไฟป่า และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าอนุรักษ์ต่อไป

 

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.