การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับ6บริษัทในเครือค่าย สนับสนุนชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับ6บริษัทในเครือค่าย สนับสนุนชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์


วันนี้24 มิ.ย. 64 เวลาประมาณ 10.00น.ที่ห้องเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ และคณะครูผู้ฝึกสอน ได้ให้การต้อนรับนายพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ที่ได้นำบริษัทต่างๆจำนวน6บริษัท ในเครือค่ายนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่ได้แลเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้นั่งสำหรับจัดการเรียนการสอนกับเด็กปฐมวัย ขนาด75-120-60 จำนวน6ชุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กวัยอนุบาลเกิดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมและสมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น12,000บาท อีกทั้งยังได้มอบชุดอุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ไปถึงมัธยมศึกษาจำนวนทั้งสิ้น550ราย ทำให้จำนวนห้องเรียนและชุดอุปกรณ์การเรียนยังขาดแคลนอยู่ แต่ก็มีทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะได้สนับสนุนให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาและเป็นอนาคตของชาติต่อไป…………….ปราโมทย์รายงาน

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.