ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเร่งหามาตรการป้องกันโควิดระบาดย้ำต้องฉีดวัคซีนนายกอบจ.ชลบุรีสั่งซื้อซิโนฟาร์ม2แสนโดสเตรียมฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง

ผู้ประกาศ……ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเร่งหามาตรการป้องกันโควิดระบาดย้ำต้องฉีดวัคซีนนายกอบจ.ชลบุรีสั่งซื้อซิโนฟาร์ม2แสนโดสเตรียมฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง


เทปข่าว……ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี(ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี โดยนายภัครธรณ์กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยอมรับว่ามีการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชลบุรีได้พยายามหาทางป้องกันในการแพร่ระบาด ที่สำคัญวิธีป้องกันอีกทางหนึ่งคือทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ขณะนี้หลายสถานบริการพยายามเรียกร้องขอเปิดบริการ ซึ่งในเรื่องนี้ทางจังหวัดจะต้องรอนโยบายของรัฐบาลก่อน ทั้งที่ความเป็นจริงอยากให้ทุกสถานประกอบการเปิดให้บริการได้ เพราะจะมีรายได้ ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปได้
ทางด้านนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี กล่าวถึง อบจ.ชลบุรีจัดซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่า ตนเองได้สั่งซื้อไปแล้ว 2 แสนโดส สามารถฉีดให้กับประชาชนได้ 1 แสนคน เพียงรอทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามได้มีการเตรียมความพร้อมโดยมีการประสานงานกับทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในการจัดฉีดให้กับประชาชนทั่วไป
สำหรับเบื้องต้นนั้นหากได้รับวัคซีนมาจะเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงก่อน อาทิ ครู พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งจะมีการสัมผัสใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก ส่วนการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นั้นจะเน้นไปที่ อบต.หรือเทศบาลขนาดเล็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และ อบจ.ชลบุรี ได้มีการเตรียมงบประมาณไว้พร้อมหมดแล้ว
***เสียงสัมภาษณ์นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี*** วิศาล///ชลบุรีปู0990538466

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.