อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามความคืบหน้าการตั้งโรงพยาบาลสนามในแคมป์คนงาน พร้อมสั่งปิดไซต์งานก่อสร้างห้างใหญ่ต่ออีก 3 วัน เพื่อเพิ่มแผนป้องกันและควบคุมโรคให้ชัดเจน

อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามความคืบหน้าการตั้งโรงพยาบาลสนามในแคมป์คนงาน พร้อมสั่งปิดไซต์งานก่อสร้างห้างใหญ่ต่ออีก 3 วัน เพื่อเพิ่มแผนป้องกันและควบคุมโรคให้ชัดเจน

วันนี้ (15 มิถุนายน 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พิเศษ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการฯ ผู้แทน ผอ.สคร.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน ตัวแทนบริษัทก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,470 ราย เสียชีวิต 11 ราย ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้หารือถึงความคืบหน้าในการตั้งโรงพยาบาลสนามในแคมป์คนงานก่อสร้าง ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อในแคมป์ดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 164 ราย รักษาในโรงพยาบาลต่างๆจำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ได้จัดส่งทีมจิตแพทย์เข้าพูดคุยเพื่อป้องกันการเกิดความเครียดให้ผู้ป่วยและผู้กักตัว รวมทั้งจัดข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ สนับสนุนให้กับผู้ที่กักตัวอยู่ภายในแคมป์คนงานด้วย รวมทั้งร่วมกันพิจารณาการนำเสนอแผนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของบริษัทไซต์งานก่อสร้างริมถนนสายเอเชีย ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่งปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13-15 มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ พบว่าบริษัทยังไม่สามารถแสดงความชัดเจนในแผนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค จึงมีมติให้ปิดต่ออีก 3 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 64 เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการควบคุมโรคต่อไป
ด้านสถานการณ์การติดเชื้อภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย โดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้ว จำนวน 1,200 ราย คิดเป็น ร้อยละ 72 จากบุคลากรทั้งหมด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 167 ราย และจะตรวจซ้ำรอบ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน นี้ โดยไม่พบแพทย์ติดเชื้อแต่อย่างใด ประชาชนสามารถมาใช้บริการตามปกติ ส่วนแนวทางการจัดการวัคซีนโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้สั่งจองได้ตามที่เสนอการจองจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ของทั้ง 2 หน่วย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงทะเบียนจองวัคซีน จำนวน 300,000 โดส และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาลงทะเบียนจองวัคซีน จำนวน 50,000 โดส รวม 350,000 โดส สำหรับฉีดให้ประชาชน จำนวน 175,000 คน ส่วนจะได้รับจัดสรรเท่าไรและช่วงวันไหน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อไป

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.