ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียนเปิดเรียนวันแรก พร้อมทั้งกำชับให้ทุก ร.ร.มีมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียนเปิดเรียนวันแรก พร้อมทั้งกำชับให้ทุก ร.ร.มีมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเข้มงวด


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม ปลัดอาวุโส อ.เมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในวันเปิดเรียนวันแรก ซึ่งบรรยากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนนักเรียนจะเข้าห้องเรียน ได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนักเรียนทุกคนได้มีการสวมหน้ากากอนามัย นักเรียนชาย – หญิง สลับกันมาเรียนวันเว้นวัน โดยมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พบว่า ร.ร.มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน และโรงอาหาร โดยการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระโต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตนขอนำเรียนว่า สิ่งที่เราได้เปิดภาคเรียนในวันนี้ ก็ด้วยตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ศรีสะเกษ มีมติเห็นชอบให้ ร.ร.ใน จ.ศรีสะเกษ ได้เปิดเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.64 จากการที่ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ร.ร.ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ร.ร.อนุบาลวัดพระโต ได้มีข้อสังเกตให้กับพวกเราสิ่งหนึ่งก็คือ การที่เราจะห่างไกลจากโควิด-19 นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจะต้องกำชับให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน ร.ร.ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร เวลาดื่มนม และสิ่งสำคัญก็คือ ให้จัดที่นั่งห่างกันประมาณ 1 – 2 เมตร และให้มีเจลแอลกอฮอล์ อ่างล้างมือ สบู่ เวลาที่นักเรียนไปทำกิจกรรมต่าง ๆ มาก็ให้ล้างมือ ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะและพฤติกรรมที่ควรจะดำเนินการไว้ อีกอันหนึ่งก็คือ เวลารับประทานอาหาร ก็อยากจะฝากผู้บริหารสถานศึกษา และครู ได้จัดที่นั่งให้นักเรียน โดยเฉพาะถ้าเป็นที่นั่งเดี่ยว ๆ ก็ยิ่งดี แต่ถ้าเป็นที่นั่งเดี่ยวไม่ได้ก็ให้ห่างกันประมาณ 1 – 2 เมตร โดยใช้อุปกรณ์ของตนเอง นักเรียนก็จะใช้ช้อนใช้จานและใช้แก้วน้ำที่เป็นของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ติดต่อกัน และขอนำเรียนผู้ปกครองทุกท่านได้กำชับลูกหลานเวลาเดินทางมา ร.ร.ถ้าหากมารถรับส่งนักเรียน ให้กำชับกับผู้ขับรถรับส่งนักเรียน หรือผู้บริการรถรับส่งนักเรียนให้ดูแลในเรื่องเจลแอลกอฮอล์อยู่บนรถ และจัดระยะห่างให้ได้ตามระยะความปลอดภัยของโควิด-19 เวลาขึ้นรถก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และถ้าหากผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้าน ก็ให้นัดเวลาดีๆ เลิกเรียนเสร็จ ก็อยากให้ผู้ปกครองมารับเด็กได้เลย อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันอีกวิธีหนึ่ง โดยความห่วงใยของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ท่านก็ได้ถามข่าวคราวเป็นประจำว่า เปิดเทอมวันแรกมีสถานการณ์แบบไหนบ้าง ซึ่งตนก็ได้นำเรียนให้ทราบแล้วว่า ร.ร.ส่วนใหญ่เปิดแบบออนไซต์ ร.ร.เล็กก็เปิดแบบออนไซต์ ร.ร.ใหญ่ก็เปิดแบบออนไซต์ โดย ร.ร.ขนาดใหญ่ เช่น ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ก็จะสลับกันมาเรียนวันเว้นวัน วันนี้เป็นนักเรียนชายมาเรียน วันพรุ่งนี้วันอังคารเป็นนักเรียนหญิงมาเรียน เวลาจัดที่นั่งก็จะจัดให้นั่งสลับที่กัน จะมีโต๊ะเว้นโต๊ะ อันนี้ก็จะเป็นการรักษาระยะห่าง social distancing
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า ตนอยากจะฝากว่า หลายท่านก็ยังมีความห่วงใยถามข่าวว่า มี ร.ร.เปิดไม่ออนไซต์กี่โรง แต่สำหรับใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีอยู่ 2 ร.ร.คือ ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน ให้นักเรียนเรียนโดยใช้ออนแฮนด์ โดยในวันนี้ผู้ปกครองก็ได้มารับเอกสาร รับใบกิจกรรม และ ร.ร.บ้านหยอด อ.โนนคูณ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น ร.ร.ที่มีผลกระทบจากการที่มีผู้ติดเชื้อ สำหรับ ร.ร.บ้านหยอดนั้นให้เลื่อน ก็คือให้รับแบบออนแฮนด์ไป 3 วันก่อน ทดลองดู 3 วันก่อน สำหรับ ร.ร.บ้านหนองกันจอ ก็เป็น 5 วัน ตลอดสัปดาห์นี้จะเป็นออนแฮนด์ นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีมาตรการไปจาก จ.ศรีสะเกษ โดย ผวจ.ศรีสะเกษ มีความห่วงใยว่าถ้ามีผู้ปกครองหรือนักเรียนที่เดินทางมาจากเขตจังหวัด หรือเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หรือสีแดง ก็ให้แจ้งกับ อสม.รพ.สต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกักตัว 14 วัน ทั้งผู้ปกครองทั้งเด็ก อันนี้เราช่วยกันเพื่อที่จะให้บ้านเราเมืองเราปลอดจากโควิด-19
************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.