ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนฉีดวัคซีน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนฉีดวัคซีน


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง จำนวนผู้รับบริการ 120 คน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งทางโรงพยาบาลมีการเปิดให้บริการ 8 จุด คือ 1.จุดบริการลงทะเบียน ทำบัตรผู้ป่วย 2.จุดบริการช่างน้ำหนัก และวัดความดัน 3. จุดคักกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และลงนามยินยอมฉีดวัคซีน 4.รอฉีดวัคซีน 5.ฉีดวัคซีน 6.สังเกตอาการ 30 นาที 7.ตรวจสอบก่อนกลับบ้านและรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 8.ประเมินผล ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ โดยมี นายสมชาย วุฒิชัยกุล นายอำเภอท่าช้าง, นพ.ธนา พุทธากรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าช้าง ให้การต้อนรับ.11-06-2564

Related posts