อบต.บ่อวินร่วมกับอบจ.ชลบุรีแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนสายเทิดพระเกียรติ2 (สาย331-ชุมนุมกลาง)ที่เข้านิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง การจราจรติดขัดช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทุกวัน

อบต.บ่อวินร่วมกับอบจ.ชลบุรีแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนสายเทิดพระเกียรติ2 (สาย331-ชุมนุมกลาง)ที่เข้านิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง การจราจรติดขัดช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทุกวัน

เมื่อเวลา10.00น.(11มิ.ย.64) ที่สี่แยกหนองก้างปลา ถนนสายเทิดพระเกียรติ2 (สาย331-ชุมนุมกลาง) ที่เข้านิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง พื้นที่หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ทางคณะผู้บริหารอบต.บ่อวินนำโดย นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายก อบต.บ่อวิน ได้ให้การต้อนรับนายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่เดินทางมาร่วมแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดช่วงบริเวณถนนสายเทิดพระเกียรติ2 สาย331-ชุมนุมกลาง ที่จะเดินทางเข้านิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ติดขัดช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทุกวัน โดยปัญหามาจากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดังกล่าวช่วงถนนสาย331ถึงช่วงบริเวณไฟแดงหนองก้างปลาเล็กน้อย โดยในครั้งนี้ได้มีตัวแทนจาก นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ตัวแทน ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างถนน โดยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่กำลังทำการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเส้นนี้เป็นงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติงบประมาณโดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี ทางอบต.บ่อวินจึงได้เชิญนายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาอบจ.ชลบุรี มาร่วมหารือแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดตามที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเส้นดังกล่าว ร้องเรียนไปยังอบต.บ่อวิน ว่าในชั่วโมงเร่งด่วน มีการจราจรติดขัดยาวกว่า3 กิโลเมตร กว่าจะหลุดไฟแดงหนองก้างปลาไปนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ทุกวัน จนเข้าทำงานโรงงานสายเกือบทุกวัน ซึ่งทางนายเดชาได้หารือกับทางคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน ตัวแทนนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เมื่อแล้วเสร็จได้เรียกผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างเทิดพระเกียรติ2 มาและแจ้งให้ทางผู้รับเหมารีบทำไหล่ถนน คิ้วถนน รอยต่อถนนช่วงกลางไฟแดงหนองก้างปลา ให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ให้การจราจรเป็นไปได้อย่างสะดวก ประชาชนใช้รถใช้ถนนได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ได้รับความสะดวกที่สุด ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้รถใช้ถนน เมื่อหลายฝ่ายร่วมใจแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนในครั้งนี้

 

Related posts