อุทัยธานี- ทหารเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อโรงเรียนก่อนเปิดเทอมเรียน ณ โรงเรียนน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก

อุทัยธานี- ทหารเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อโรงเรียนก่อนเปิดเทอมเรียน ณ โรงเรียนน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก

 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.64 เวลา 09.00.น.ณ โรงเรียนน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยหน่วยทหาร ร.4 พัน.2 ร่วมกับคณะครูอาจารย์ ในการร่วมกัน ทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงาน และสถานที่ภายในสถานศึกษา เช็ด ถู และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน และบริเวณพื้นที่สัมผัสร่วมภายในอาคารสำนักงาน และสถานที่จัดกิจกรรม รวมทั้งร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน เพื่อเป็นการยับยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสฯ ให้กับคณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

Related posts