อดีต ส.ส.สิงห์บุรี ดร.พายัพ ปั้นเกตุ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

อดีต ส.ส.สิงห์บุรี ดร.พายัพ ปั้นเกตุ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี


วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รับมอบหนังสือร้องเรียนจาก ดร.พายัพ ปั้นเกตุสำนักงานการเมืองเพื่อประชาชน
เรื่อง ปัญหาขาดแคลนน้ำทำนาทำไร่ในฤดูนาปีในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และที่ราบลุ่มเจ้าพระยาอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี(10 มิถุนายน 2564)

Related posts