ส.ป.ก. นำส้มจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จ.สุโขทัย มอบให้บุคลากรทางแพทย์ ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ “ชลประทาน” 

ส.ป.ก. นำส้มจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จ.สุโขทัย มอบให้บุคลากรทางแพทย์ ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ “ชลประทาน”

 

วันที่ 10 มิถุนายน 64 เวลา 09.00น. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. นำผลิตผลส้มสีทองจากเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัยจำนวน 500 กิโลกรัม มอบให้แก่บุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรับมอบ

นายวิณะโรจน์ เปิดเผยว่า วันนี้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพื้นที่ จ.สุโขทัย เป็นส้มจำนวน 500 กิโลกรัม มามอบให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลพี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีน เราทราบว่าทางการแพทย์มีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก วันนี้เราถือโอกาสได้ดูแลพี่น้องเกษตกรในพื้นที่ ส.ป.ก.ก็ประชาสัมพันธ์ในบรรดาบุคลากรในกรมและพี่น้องให้อุดหนุนสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ วันนี้นอกจากที่ รพ.ศรีธัญญาแล้ว ยังมอบที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ “ชลประทาน” อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รพ.จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสุโขทัยอีก 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ที่ได้ส่งมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการขอบคุณจากพวกเราด้วยความจริงใจ ผลผลิตของจังหวัดมีค่อนข้างเยอะ ขายออนไลน์บ้าง หรือประชาสัมพันธ์กับคนรู้จักให้มาช่วยอุดหนุน ไ้ด้รับการอุดหนุนอย่างดี นอกจากส้มแล้วยังมีขนุน ลิ้นจี่ มะม่วง ที่เราได้กระจายออกไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการตลาดใรนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts