อบต.บ่อวินออกหยอดทรายอะเบท พ่นหมอกควัน ตามหมู่บ้านจัดสรรเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด

อบต.บ่อวินออกหยอดทรายอะเบท พ่นหมอกควัน ตามหมู่บ้านจัดสรรเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝน เมื่อเวลา09.00น.วันที่10มิถุนายน2564 ที่หมู่บ้านสาธิต หมู่3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชานายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน สั่งการให้ นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์และนายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.บ่อวิน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ออกแจกทรายอะเบทและหยอดทรายอะเบทรวมถึงพ่นหมอกควันในหมู่บ้านสาธิต ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีอยู่280หลังคาเรือน โดยหยอดทรายอะเบทตามสถานที่คิดว่าเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และแจกทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควันตามท่อระบายน้ำ และเดินประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยได้แจกทรายอะเบท เพื่อให้ชุมชนในหมู่บ้านปลอดจากลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.บ่อวินปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก และทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.บ่อวินได้แนะนำให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ปิดปากภาชนะเก็บน้ำด้วยผ้า ตาข่ายไนล่อน อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดปากภาชนะเก็บน้ำนั้นได้อย่างมิดชิด จนยุงไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้

รวมถึงการเก็บทำลายเศษวัสดุ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ และยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้เยอะๆ ก็ทำให้มียุงเยอะ เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น ถ้าเป็นต้นไม้ประดับในบริเวณบ้าน ก็ต้องคอยสังเกตุว่ารดน้ำมากไปจนมีน้ำขังอยู่ในจานรองกระถางหรือเปล่า พยายามเทน้ำทิ้งบ่อยๆ ซึ่งการกระทำตามคำแนะนำก็จะเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อีกทางหนึ่งเนื่องจากเป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์ของยุงลาย

 

Related posts