ยโสธร​”พัฒนา​ชุมชน​อำเภอกุดชุมนำเสนอผลงาน​ดีเด่นปี​64″

ยโสธร​”พัฒนา​ชุมชน​อำเภอกุดชุมนำเสนอผลงาน​ดีเด่นปี​64″

ที่ห้องประชุม​ ชั้น2​ ที่ว่าการ​อำเภ​อ​กุดชุม​ จังหวัด​ยโสธร​ นายสร​วิศ​ สมพงษ์​ นายอำเภอกุดชุม​ ร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ​คัดสรรกิจกรรมพัฒนา​ชุมชน​ดีเด่น​จังหวัดยโสธร​ ประจำปี​ 2564​ ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้​มีนายสุริยัน​ ศิริดล​ พัฒนาการอำเภอกุดชุม​ เป็นผู้อำนวยการพร้อมมอบหมายภาระกิจให้นายทนงศักดิ์​ สายชารี​ นักวิชาการพัฒนา​ชุมชน​ปฏิบัติการ​เจ้าหน้าที่​ทุกฝ่ายพร้อม​นักพัฒนา​พื้นที่​ต้น​แบบ​(นพ​ต)​ร่วมกันดำเนินกิจกรรม​ มีการนำเสนอผลงาน5​ด้านคือ

1.หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอ​เพียง​”อยู่​เย็น​ เป็นสุข” บ้าน​สองคร ม.5​ ต.กุดชุม​

2.อาสาพัฒนา​ชุมชน​(ชาย​_หญิง)​ผู้​นำอช.ดีเด่น​

3.องค์กรชุมชน​แกนหลักสำคัญในการพัฒนา​หมู่บ้าน(กพสม.)​ดีเด่น​

4.ศูนย์​ประสาน​งาน​องค์กร​ชุมชน​ตำบล(ศอช.ต)​ดีเด่น​และ

​5.ครัวเรือน​สัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง​

การนำเสนอในครั้งนี้​ได้รับ​ความร่วมมือร่วมใจ​จากภาคีเครือข่าย​หน่วยงาน​องค์กรทั้งภาค​รัฐ​และเอกชนที่ได้ร่วมให้ข้อมูล​กับคณะกรรมการ​คัดสรรกิจกรรม​พัฒนา​ชุมชน​ดีเด่น​ระดับจังหวัด​ในครั้งนี้

​///พลากร​ แก้ว​ขวัญข้า​ ผู้​สื่อ​ข่าว​ยโสธร​ รายงาน​

Related posts