เกษตรเตือนเกษตรกรอย่าทำนาก่อนฤดูกาล

จ.อำนาจเจริญ 10/6/64

ข่าว เกษตรเตือนเกษตรกรอย่าทำนาก่อนฤดูกาล

นายคู่ บุญมาศ  ข่าว / ภาพ

เกษตรจังหวัดเตือนเกษตรกรทำนาอย่าหว่านข้าวก่อนฤดูกาล นอกจากจะเจอกับปัญหาภัยแล้งแล้วยังเจอกับแมลงศัตรูพืชระบาด

นายสำพรต จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ บอกว่าตามที่เกษตรกรทำนาในพื้นที่ จ. อำนาจเจริญ ที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานานนับเดือนจนส่งผลให้นาข้าวที่หว่านไว้ตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค. เป็นต้นมาที่กำลังเจริญเติบโต ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ต้นข้าวที่หว่านไว้ยืนต้นแห่วเฉาตายหลายแสนไร่

ปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเกษตรกรไม่เข้าใจถึงอายุของข้าวและไม่ยอมศึกษารเรื่องพยากรณ์อากาศ ว่าฝนจะตกหรือฝนจะทิ้งช่วงในช่วงใดและยังไม่เข้าใจว่าข้าวจะมีอายุตั้งแต่เริ่มหว่านจนออกดอกต้องใชเวลาเท่าใด จึงทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งและภัยจากศัตรูพืชมาแทบทุกปี

       ดังนั้นจึงขอเตือนให้เกษตรกรทำนาให้ตรวจสอบว่าฤดูกาลทำนาที่เหมาะสมและจะได้ผลผลิตนั้นเกษตรกรจะต้องมีความรู้หรือรู้จักติดตามการพยากรณ์อากาศจากรมอุตุนิยมวิทยา ว่าในช่วงเดือนใดที่จะมีมรสุมเข้า ซึ่งฤดูกาลทำนาปี จะเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.- เดือน ก.ย. ซึ่งข้าวนาปีไม่ว่าจะเป็นข้าวหนักและข้าวเบาปกติจะมีอายุตั้งแต่เริ่มลงดินถึงเก็บเกี่ยวจะมีอายุ 120 วัน การหว่านข้าวจะต้องเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. ถึงเดือน ก.ย. นอกจะไม่มีความเสี่ยงต่อภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วงแล้วยังไม่เสี่ยงต่อกับปัญหาแมลงศัตรูพืชอีกด้วย

อย่างไรก็ตามขณะนี้มีเกษตรกรได้หว่านข้าวมาตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย. เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันประมาณ 700,000 ไร่ ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วงนายสำพรตกล่าว

 

 

Related posts