สถานการณ์โรคโควิด-19 และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน

จ. อำนาจเจริญ 9/6/64
ข่าว สถานการณ์โรคโควิด-19 และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน


นายคู่ บุญมาศ 087-2557999 ข่าว / ภาพ
อำนาจเจริญ มีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก 3 จำนวน 51 ราย รักษาหาย 47 รายยังรกษาตัวที่ รพ. 1 รายเสียชีวิต 3 ราย ผู้มารับบริการฉีดเป้าหมาย 226,134 รายแต่มีผู้มารับบริการเพียง 10,539 คน
สถานการณ์โรคระบาดโรควิด -19 ในจังหวัดอำนาจเจริญ ระลอก 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 8 เมษายน 2564 เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม มีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก 3 จำนวน 51 รายเสียชีวิตสะสม 3 รายราษฏร อำเภอเสนางคนิคม 2 ราย อ. พนา 1 ราย หายป่วยระลอก 3 จำนวน 47 ราย ยังรักษาตัวที่ รพ. พนา จำนวน 1 ราย
สรุปจำนวนผู้ฉีดวัคซิน จังหวัดอำนาจเจริญ วัคซินยี่ห้อซิโนแวค เข็มที่ 1 จำนวน 5,309 ราย เข็มที่ 2 3,615 ราย ยี่ห้อแอแสตร้าเซนเนก้า เข็มแรก จำนวน 5,230 คน เข็มที่ 2 มี 0 รายรวม 10,539 รายคิดเป็นเปอร์เซ็น เข็ม 1 มีเพียง 4.68 เปอร์เซน เข็มที่ 2 เพียง 1.00 เปอร์เซน ซึ่งทางจังหวัดอำนาจเจริญตั้งเป้าหมาย 226,134 ราย
สาเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ออกมารับบริการสาเหตุมาจากได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆโดยเฉพาะข่าวจากโซเซี่ยลจนเป็นข่าวลือจากปากต่อปากว่าวัคซีน 2 ยี่ห้อดังกล่าวยังไม่ปลอดภัยและทางรัฐบาลยังไม่มีหลักประกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่ไม่ใช้แรงงานอาศัยกินกับลูกหลานจึงควรเสียสละให้บุตรหลานที่เป็นวัยที่ใช้แรงงานให้ฉีดวัคซินป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ก่อนผู้สูงอายุ

 

Related posts