หลังมีการประกาศจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ศบค.

หลังมีการประกาศจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ศบค. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ได้ปลดล็อกอำนาจในการจัดหาวัคซีนให้แก่ รพ.เอกชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดหา สั่งซื้อวัคซีนได้เอง

ล่าสุด ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวโคราช เตรียมจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 จำนวน 1 แสนโดส ฉีดให้กับชาวโคราช แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ต้องขึ้นอยู่กับ กฎระเบียบ ที่ทาง ศบค.กำหนดด้วย
……………………………………………………นันทวัฒน์ อุ่มพิมาย นครราชสีมา ภาพ/ข่าว

 

Related posts