เทศบาลนครโคราชเตรียมหารือผู้ว่าจัดซื้อวัคซีนหลังรัฐบาลปลดล็อก

เทศบาลนครโคราชเตรียมหารือผู้ว่าจัดซื้อวัคซีนหลังรัฐบาลปลดล็อก

เวลา 12.00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา เตรียมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 หลังรัฐบาลประกาศปลดล็อกให้ท้องถิ่นและภาคเอกชนจัดซื้อวัคซีนได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลนคร นครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เคยมีแนวคิดจัดสรรงบประมาณกว่า 40 ล้านบาท ซื้อวัคซีนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กว่า 120,000 คน ให้ได้รับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วและครอบคลุมทั่วถึง
นายประเสริฐ บุญชัยสุข กล่าวว่า เทศบาลนคร นครราชสีมา มีความพร้อมที่จะจัดซื้อวัคซีน แต่ยังต้องดูเงื่อนไข ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรอบคอบ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สำคัญต้องไม่สร้างความเหลื่อมล้ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่อาจไม่มีศักยภาพ แต่อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางที่จะใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัคซีน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันชีวิตประชาชน
ทั้งนี้ จ.นครราชสีมา มีเป้าหมายฉีดวัคซีนร้อยละ 70 ของประชากรจำนวน 1.8 ล้านคน ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 124,025 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58.
………………………………………………… …นันทวัฒน์ อุ่มพิมาย ภาพ/ข่าว 0883777745

 

Related posts