ชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำผันน้ำเจ้าพระยาเข้าคลองสาขาช่วยเหลือเกษตรกรหลังนาข้าวหลายพันไร่ใกล้ยืนต้นตาย

ชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำผันน้ำเจ้าพระยาเข้าคลองสาขาช่วยเหลือเกษตรกรหลังนาข้าวหลายพันไร่ใกล้ยืนต้นตาย

เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 6 เครื่อง ของหน่วยสูบน้ำ สำนักชลประทานที่10 จ.ลพบุรี ถูกนำมาติดตั้งบริเวณหลังประตูระบายน้ำบางแก้ว หมู่ที่ 10 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทองซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสูบน้ำจากคลองบางแก้ว เข้าคลองระบาย ชัยนาท-อยุธยา เพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากในพื้นที่ประสบปัญหานาข้าวหลายพันไร่อยู่ในสภาวะใกล้ยืนต้นตายมานานกว่า 1เดือนแล้ว หลังเกษตรกรบางส่วนที่ลงมือปลูกข้าวในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน แต่จากสภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ชาวนาในหลายพื้นที่ประสบปัญหา แม้ชลประทานจะประกาศขอความร่วมมือชาวนาให้งดทำนาปรัง ปี 2563-2564 เนื่องจากน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทั้ง 4 เขื่อนมีไม่เพียงพอ และขอให้การทำนาใช้น้ำฝนเป็นหลักเท่านั้นแต่จากสภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

ด้านเกษตรกรรายหนึ่งบอกว่าการทำนาเป็นอาชีพหลักแม้ต้องเสี่ยงกับการขาดทุนก็ต้องยอมเพราะหากไม่ทำนาก็ไม่รู้จะทำอย่างไร โดยในช่วงนี้ในทิ้งช่วงนานทำให้นาข้าวเริ่มเสียหาย ซึ่งหลังจากชลประทานนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยเหลือก่อนที่จะฝนจะตกตามฤดูกาลก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

ทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์/ข่าว

 

Related posts