อำเภอศรีราชา สาธารณสุขอำเภอศรีราชา กำนันผู้ใหญ่บ้านและ คัดกรองแบบเชิงรุก ตลาดเกษตรรวมใจ บ้านทุ่ง

อำเภอศรีราชา สาธารณสุขอำเภอศรีราชา กำนันผู้ใหญ่บ้านและ คัดกรองแบบเชิงรุก ตลาดเกษตรรวมใจ บ้านทุ่ง


วันนี้ 9 มิ.ย. 64 นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชาฝ่ายป้องกัน ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอศรีราชา กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดยนายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ได้นำทีมงานฉีดพ่นฆ่าน้ำยาโควิด-19 และความคุมดูแล คัดกรอง แบบเชิงรุก ไม่ให้เชื้อ แพร่ระบาด ช่วงบริเวณ ตลาดเกษตรรวมใจ บ้านทุ่ง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ราชสีห์พิทักษ์ราษฏร์อำเภอศรีราชาร่วมปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากตลาดดังกล่าวเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีประชาชนบางรายจากแคมป์คนงานก่อสร้าง ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน เข้ามาจับจ่ายใช้สอย ทั้งนี้ ตลาดเกษตรรวมใจ ได้ทำการขอปิด ทำความสะอาด 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันนี้ 9มิถุนายน เปิดอีกครั้งใน วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 และในวันพรุ่งนี้ 10 มิถุนายน จะมีการทำการตรวจเชิงรุกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตลาดและรอบบริเวณตลาด เวลา 08.00-12.00น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) ทั้งนี้หากประชาชนที่เดินทางไปใช้บริการในวันและเวลาตามที่ระบุไว้ และมีอาการระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัส หรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 ปราโมทย์/รายงาน

 

Related posts