พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเกษตรแปลงใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจ

จ. อำนาจเจริญ 9 มิ.ย. 64

ข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเกษตรแปลงใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจ

นายคู่ บุญมาศ  ข่าว / ภาพ

อำนาจเจริญจัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(mou) การรับเงินสนับสนุน กระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ผ่านเกษตรแปลงใหญ่

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ บอกว่าเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ บอกว่าตามที่รัฐบาลได้สนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อระบาดโควิด-19 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งประกอบไปด้วยแปลง มันสำปะหลัง 6 แปลง อ้อย 3 แปลง เห็ดฟาง 2 แปลง ผัก 1 แปลงและพริก 1 แปลง รวมเป็น 13 แปลงๆละ 3 ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49 ล้านบาทเศษ โครงการดังกล่าวได้เรียกประชุมประธานและคณะกรรมการแปลงใหญ่มาทำบันทึกข้อตกลง(mou) การรับเงินสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งโครงการจะสิ้นสุดภายในปลายเดือนตุลาคม 2564 ที่จะมาถึง ดังนั้นตนได้ย้ำเตือนประธานและคณะกรรมการแปลงใหญ่ ให้ทราบว่าเงินดังกล่าวที่รัฐให้มาเป็นเงินกู้อยู่เข้าใจผิดว่าเป็นเงินกู ให้นำเงินดังกล่างไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและซื้อแต่ หจก.หรือบริษัทที่เชื่อถือได้ อย่าตกเป็นเหยื่อของผู้รับเหมาที่เอาเงินทอนมาล่อ หากไม่ระมัดให้เสี่ยงต่อการติดคุก

นายสำพรต ยังได้กล่าวอีกว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมาจากปลัดกระทรวงผ่านมายัง ผู้ว่าราชการจังหวัดระดับจังหวัดผู้ว่าเป็นประธาน เกษตรจังหวัดเป็นเลขา ระดับอำเภอนายอำเภอเป็นประธานเกษตรอำเภอเป็นเลขา มีหน้าที่แนะนำควบคุมดูแลอย่างใกล้ชัด ซึ่ง นายทวีป บุตรโพธิ์ ผวจ. อำนาจเจริญได้เน้นย้ำให้ใช้เงินที่ได้ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้นายสำพรต กล่าว

 

Related posts