จันทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดร่วมศึกษาพุทธศาสนาวัดหนองอ้อมอบเครื่องสาธารณูปโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

จันทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดร่วมศึกษาพุทธศาสนาวัดหนองอ้อมอบเครื่องสาธารณูปโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี นำโดยนางสาว ปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองอ้อ วัดบ้านอ่าง และนายอำเภอมะขาม จัดกิจกรรมมอบเครื่องสาธารณูปโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19” ณ วัดหนองอ้อ และวัดบ้านอ่าง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นได้ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ใส่ตู้ปันสุข ณ วัดบ้านอ่าง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดังกล่าวอีกด้วย…

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ อานาภรณ์ ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

Related posts