มุกดาหาร -ออกตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น แนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร -ออกตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น แนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)

……………………………………….

วันนี้ (8 มิ.ย. 64) นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หรือ หมู่บ้าน อยู่เย็น ประจำปี 2564 จังหวัดมุกดาหาร เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 หมู่บ้าน

 

โดยช่วงเช้า เวลา 09:30 น คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น ที่บ้านวังนอง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนาย ปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง นำหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยชาวบ้านวังนอง ให้การต้อนรับและนำนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตรวจประเมินตามจุดต่างๆรอบหมู่บ้าน ก่อนเข้าประชุมนำเสนอผลงานที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังนอง

 

จากนั้น เวลา 13:30 น คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เดินทางต่อเพื่อตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น ที่บ้านคำชะอี หมู่ที่ 11 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำชะอี โดยมีนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี นำหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยชาวบ้านคำชะอี ให้การต้อนรับ ก่อนเข้าประชุมนำเสนอผลงานที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำชะอี และตรวจประเมินตามจุดต่างๆรอบหมู่บ้าน

นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หมู่บ้าน คือ โครงสร้างทางการปกครองที่เล็กที่สุดในประเทศไทยและสำคัญที่สุด เพราะหมู่บ้านถือเป็นสังคมปฐมภูมิที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากที่สุดจนกล่าวได้ว่าหมู่บ้านคือจุดแตกหักของการขับเคลื่อนทุกนโยบายและการต่อสู้ทั้งปวง สำหรับโครงสร้างทางการบริหารหมู่บ้าน อีกทั้งยังกำหนดให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน กม. เป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวอีกว่า การคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หรือ หมู่บ้าน อยู่เย็น ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและมีผลการดำเนินงานดีเด่นในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และนำมาประชาสัมพันธ์แนวคิดและผลงานให้สาธารณชนรับทราบ มอบรางวัลและเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่นๆได้ กระตุ้นและเสริมสร้างบทบาทในการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านและกม. คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง และเพื่อสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนเห็นประโยชน์และความสำคัญของ กม.

*****************************

ภาพ/ข่าว ชุด ฉก.พญาอินทรีย์/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร

Related posts